Holocén Természetvédelmi Egyesület

Pályázati azonosító: NEA-UN-14-M-0343
A tevékenységet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A pályázat hozzájárul a környezet- és természetvédelemmel összefüggő folyamatos tanácsadás biztosításához, illetve a különböző fenntartható életmóddal és természeti értékeink megismertetésével, népszerűsítésével foglalkozó rendezvények szervezéséhez. Ezek a programok jelentős számú – már meglévő – önkénteseink bevonásával, illetve újak toborzásával valósulhat meg.
A támogatással lehetőség nyílik országos, regionális, megyei és járási szinten a területfejlesztési, tervezési folyamatokban való részvételre (munkatársaink figyelemmel kísérik a járási, megyei és regionális fejlesztési tanácsok munkáját és részt vesznek a civil egyeztető fórumok ülésein), a leghátrányosabb helyzetű térségek, illetve önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok által készített stratégiák, programok, tervek társadalmasítására, lakossági és civil fórumok szervezésére, környezetvédelmi jeles napok megünneplésére (ezen belül is a Madarak és Fák Napján több iskola részvételével megvalósuló rendezvény szervezésére), ahol szintén önkénteseink segítségére számítunk.
További jeles napokon előadások tartására lesz lehetőség főként iskolákban. Számos felkérést kapunk a jeles napok rendezvényein túl is megyeszerte, környezetvédelmi témájú előadások megtartására (fenntarthatóság, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, helyes életvitel, hulladékhasznosítás stb. témakörökben). Ezen térítésmentes előadások megtartásra egyesületünk tagjai és önkéntesei révén kerül sor.
A támogatás segítséget nyújt honlapunk fenntartásában és folyamatos aktualizálásában.

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05