Holocén Természetvédelmi Egyesület

 

 1. Fülep, T. (2004): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk hegységi Garadna patak vízgyűjtőjén. [Research of the area of the Turbellaria species (Platyhelminthes) in the Bükk Mountains in the Garadna Stream’s water-shed (North-East Hungary). In Hungarian, EA] – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 2004.28: 83–87. http://www.matramuzeum.hu/Personal/folia/28/05Fulep.pdf

 2. Fülep, T. (2005): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk-fennsík térségének vizeiben. [Research on the area of Turbellaria species (Platyhelminthes, Turbellaria) in the waters of the Bükk Plateau region (North-East Hungary). In Hungarian, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2005.13: 95–107. http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/mavige2005/pdfek/12_fulep.pdf

 3. Fülep, T. (2006): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi elterjedéséhez (Bükk-fennsík, Csondró-völgy). [New data to the distribution of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the Bükk Mountains, North-Eastern Hungary (Bükk Plateau, Csondró Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2006.14: 123–133. http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/pdfs/12_ft.pdf

 4. Fülep, T. (2007): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk hegység Nagy-völgyi-patakjának vízrendszerében (Ablakos-kő-völgy, Leány-völgy, Nagy-völgy). [Study on the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes) in the water courses of Nagy-völgyi-patak, Bükk Mountains, North-East Hungary (Ablakos-kő Valley, Leány Valley, Nagy Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2007.16: 55–64.
  http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/4kotet/06_ft_abdoh16_55-64.pdf

 5. Fülep, T. (2008): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi előfordulásához (Bükk-fennsík, Nagy-Szállás-völgy). [New data to the occurence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the Bükk Mountains, Northeastern Hungary (Bükk Plateau, Nagy-Szállás Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2008.18: 45–52. http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/5kotet/mavige5_05_fulepteofil.pdf

 6. Fülep, T. (2009a): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk Baróc-patakjának vízrendszerében (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Várvölgy, Baróc-völgy). [Study on the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the small watercourse-system of Baróc-patak in the valleys (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Vár-völgy, Baróc-völgy) of the mountains Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2009.20: 99–106. http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/6kotet/mavige6_09_fulep.pdf

 7. Fülep, T. (2009b): Vizeinkben rejtőző planáriák. [Planarians hidden in our waters. In Hungarian] – Greenfo. (Természetvédelmi hírek rovat) http://www.greenfo.hu/termeszetvedelem/hirek_item.php?hir=22543

 8. Kovács, K. – Fülep, T. (2009): Adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) észak-dunántúli előfordulásához. [Data to the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the North Transdanubian region. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2009.20: 157–164. http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/6kotet/mavige6_14_kovacs_fulep.pdf

 9. Fülep, T. (2010a): A planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) kutatásának magyarországi helyzete és főbb eredményei. [The Hungarian situation and main results of research on triclads (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida). In Hungarian, HA] – XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 5. pp.

 10. Fülep, T. (2010b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bükk hegységi Forrás-völgy vízrendszerében. [Study on the occurrence of planarians (Platyhelminthes: Tricladida) in the small watercourse-system in the valley Forrás-völgy of the mountains Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2010.21: 83–90.
  http://mavige.fw.hu/dokument/7kotet/mavige7_08_fulep.pdf

 11. Fülep, T. (2010c): A környezeti tényezők hatása a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elterjedésére. The effect of environmental factors onto the spreading of triclads (Platyhelminthes: Tricladida). [In Hungarian, EA] – Acta Academiae Agriensis, Nova series, Sectio Biologiae 2010.37: 21–30. (2012)

 12. Fülep, T. – Nosek, J. (2010): Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube VI. Triclads (Platyhelminthes: Tricladida). [Adatok a magyarországi Duna makrogerinctelen faunájához (Platyhelminthes: Tricladida). In English, EA] – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 2010.34: 05–09. http://www.matramuzeum.hu/e107_plugins/docrep_menu/docrep.php?0.getdoc.996.86

 13. Fülep, T. (2011a): A Szinva planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) vizsgálata. [Study on the faunistics of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the Szinva, NE Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2011.26: 89–98.
  http://www.mavige.hu/dokument/8kotet/mavige8_09_fulep.pdf

 14. Fülep, T. (2011b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) bioindikációs lehetőségei. [Bioindicational possibilities of triclads (Platyhelminthes: Tricladida). In Hungarian, HA] – XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp.

 15. Kovács, K. – Fülep, T. (2011): Invazív planáriafajok (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása Északnyugat-Magyarországon. [The occurrence of invasive triclad species (Platyhelminthes: Tricladida) in Northwest Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2011.26: 153–160. http://www.mavige.hu/dokument/8kotet/mavige8_13_kovacsfulep.pdf

 16. Fülep, T. (2012a): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Mátrában, Mátraháza és Kékestető térségében. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the region of Mátraháza and Kékestető, Mátra mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2012.28: 83–89. http://mavige.hu/dokument/9kotet/mavige9_07_fulep1.pdf

 17. Fülep, T. (2012b): Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) magyarországi bibliográfiája és kutatástörténete. [The Hungarian bibliography and research history of freshwater triclads (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2012.28: 91–108. http://mavige.hu/dokument/9kotet/mavige9_08_fulep2.pdf
  – Hungarian Bibliography of Freshwater Triclads – Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Portál (MaViGe) – http://mavige.hu/dokument/hungarian_freshwater_triclad_bibliography.pdf (2012.09.10.)

 18. Fülep, T. (2012c): Magyarország planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) helyzetképe, 2012. [The situation of triclad (Platyhelminthes: Tricladida) fauna of Hungary, 2012. In Hungarian, HA] – XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp.

 19. Fülep, T. (2012d): A 2010. májusi rendkívüli esőzések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának planária-faunájára (Platyhelminthes: Tricladida). [Effects of the 2010 year’s extraordinary rainfalls on the triclad fauna (Platyhelminthes: Tricladida) in the Garadna stream and Király-kút water flow of the Bükk mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Hidrológiai Közlöny 2012.92.1: 51–52.

 20. Fülep, T. (2012e): Checklist of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) of Hungary. [Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) magyarországi fajlistája. In English, HA, EA] – Georgikon for Agriculture 2012.15.1: 91–99. http://www.georgikon.hu/component/docman/doc_download/81-gforagric-2012 [Bpl19 – PE]
  – Hungarian Checklist of Freshwater Triclads – Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Portál (MaViGe) – http://mavige.hu/dokument/hungarian_freshwater_triclad_checklist.pdf (2012.09.10.)

 21. Fülep, T. (2012f): Újabb adatok a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásához a Bükk-fennsíkon és a Déli-Bükk északi peremén. [New data to the occurrence of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the Bükk-fennsík Plateau and Eastern edge of the Souther Déli-Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Hidrológiai Közlöny 2012.92.5-6: 33–35.

 22. Fülep, T. (2012g): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén. [Faunal changes of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the watercourses of the Garadna and Szinva streams, Bükk mountains, NE Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Természetvédelmi Közlemények 18: 171–178. http://www.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/let/let_fajl_kiiras.php?i_faj_azo=770
  http://www.mbtktv.mtesz.hu/tvk/2012/of2012/Fulep_Teofil_OF.pdf

 23. Fülep, T. (2013): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Zempléni-hegységben, Telkibánya és Kőkapu térségének vizeiben. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the waters of Telkibánya and Kőkapu region, Zemplén Mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2013.31: 63–68.
  http://mavige.hu/dokument/10kotet/mavige10_05_fulep.pdf

 24. Fülep, T. (2014): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bakony víztereiben. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the waters of the Bakony mountains, Northwestern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2014.32: 67–75. http://www.mavige.hu/dokument/11kotet/mavige11_06_fulep_final.pdf

 25. Fülep, T. (2015): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék néhány vizében. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in some waters of the Keszthely Mountains and Balaton Highland, Western Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2015.33: 169–176. http://mavige.hu/dokument/12kotet/mavige12_10_fulep.pdfElérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05