Holocén Természetvédelmi Egyesület

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05

 

Táji kultúra, mint a fenntartható vidékfejlesztés eszköze

A pályázat azonosítója: NEA-UN-14-SZ-0187
A tevékenységet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2014. augusztus 11.-15. között Kalotaszentkirályon közösségi rendezvényt szerveztünk a Silvanus Ökológiai Egyesülettel, melynek célja a magyarországi és erdélyi fiatalok bevonása a közösségi életbe, valamint a helyi természeti és kulturális értékek felfedezése volt. Ennek keretében bemutattuk az önkéntesség lehetőségeit a település életében (pl., kincskereső ösvények készítése, helyi kézműves hagyományok megismerése, közösségi munkaszervezés, stb.). Hangsúlyt fektettünk a közösségi gondolkodás kiszélesítésére és elmélyítésére. Közös célokat fogalmaztunk meg a településért aktívan tenni akarók részére. Ezen célokat előadások, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok megtartásával, közös beszélgetésekkel, szituációs gyakorlatokkal mutattuk be, miközben hangsúlyt fektetünk a népi és történeti örökség tárgyi emlékeinek megismerésére. Vegyes munkacsoportokat alakítottunk ki azzal a céllal, hogy a határ két oldalán élők egymás szokásait, hagyományait, gondolkodásmódját megismerjék.

Várt eredmények:
– tovább mélyül a két szervezet közötti nemzetközi kapcsolat
– képessé válnak a résztvevők az együtt gondolkodásra, cselekvésre
– igény a további közös programok szervezésére
– a fiatalok fogékonnyá válnak környezeti problémák és megoldásuk iránt.
– mivel az erdélyi iskola diákjai a környező 15-20 magyarlakta településről származnak, a kezdeményezés ösztönző ereje hatványozódik.
– adaptálható programok kerülnek nyilvánosságra
– financiális lehetőségek bővülése